Skautský zákon

– jde o jakési “desatero”, které by měl každý skaut dodržovat
– seznam deseti základních vlastností chování, ke kterým by měla směřovat skautská výchova
– je součástí komplexní tzv. skautské výchovné metody, která je pro skauting charakteristická

Pro skauty a skautky:

  1. Skaut(ka) je pravdomluvý(ná).
  2. Skaut(ka) je věrná a oddaný(á). D:SKAUTS~1Skautsky_zakon_nale
  3. Skaut(ka) je prospěšý(ná) a pomáhá jiným
  4. Skaut(ka) je přítel(kyně) všech lidí dobré vůli a bratrem (sestrou) každého skauta(ky)
  5. Skaut(ka) je zdvořilý(á).
  6. Skaut(ka) je ochránce(kyní) přírody a cenných výtvorů lidských.
  7. Skaut(ka) je poslušný(á) rodičů, představených a vůdců.
  8. Skaut(ka) je veselé mysli.
  9. Skaut(ka) je hospodárný(á).
  10. Skaut(ka) je čistý(á) v myšlenkách, slovech i skutcích.

phpThumb_generated_thumbnailjpg

Zákon vlčat:
1. Vlče se nikdy nepoddá samo sobě.
2. Vlče se vždy poddá starému vlku.

Zákon světlušek:
1. Světluška vždycky mluví pravdu.
2. Světlušky vždycky mluví pravdu.
3. Světluška pomáhá jiným.
4. Světluška je statečná a veselá.
5. Světluška je čistotná.

zakon svetlusky