Skautské heslo a denní příkaz

 Skautské heslo

Heslo skatů a skautek
Buď připraven(a)!

Heslo vlčat
Naší snahou nejlepší buď čin!

Heslo světlušek
Pamatuj!

Heslo roverů a rangers
Sloužím!

Denní příkaz
Vykonat denně alespoň jeden dobrý skutek!