Stezky

Stezky

 NOVÁČEK- ODDÍLOVÉ DOPLŇKY- povinné všechny

  • Umím samostatně přijít z domu na schůzku, mít sbalené věci na schůzku a vrátit se po ní domů
  • Znám oddílový znak, pokřik (zahájím a ukončím s ním schůzku), znám oddílové signály a povely
  • Zamysli se, co oddíl ti dává a čím je specifický; co chceme, abys z něj uměla
  • 1 měsíc budu pomáhat s nějakou oddílovou aktivitou (kronika, nástěnka,…)
  • Vtipným způsobem představím sebe oddílu
  • Vytvořím zápis do oddílové kroniky

 

MŮJ ODDÍL – nic z toho, co si vyberou, nesmí mít již splněno jinde ve stezce

ZEMĚ (A-1x úkol, B-1x úkol, C-2x úkol)

A) Znám historii oddílu

B) Připravím rozcvičku
B) Připravím kratší hru pro oddíl

C) Zrealizuji nějaké zlepšení klubovny
C) Vykonám 30 dobrých skutků (sepsat, nesmí se opakovat)
C) Vybuduju dobré ohniště a po použití řádně zahladím
C) Uběhnu indiánským během 2 km

VODA (A-1x úkol, B-1x úkol, C-1x úkol, D-1x úkol)

A) Umím představit a zaujmout prezentací svého oddílu

B) Připravím delší hru pro oddíl a seznámím se se zdroji pro přípravu her
B) Zorganizuju program pro světlušky na táboře a seznámím se se zdroji pro přípravu her

C) Před táborem sbalím část oddílového vybavení
C) Naučím oddíl novou dovednost (lasování, jízda na kajaku, …)

D) Vytvořím jídelníček na vícedenní výpravu
D) Uvařím na ohni jídlo pro 4 osoby

VZDUCH (A-1x úkol, B-3x úkol)

A) Splním si odborku dle vlastního výběru (kromě Třech orlích per)

B) Připravím oddílovou schůzku
B) Zrealizuju s kamarády nějakou táborovou stavbu, kterou využijí všichni
B) Nachystám rozpočet na oddílovou akci
B) Alespoň na 3 případech z poslední doby ukážu, že umím snést něco nepříjemného pro dobro druhých nebo vyšší ideál

OHEŇ (A-4x úkol)

A) Připravím pro oddíl hru po městě (využiji pověsti a místopis) nebo výpravu
A) Aktivně se podílím na přípravě akce pro veřejnost, realizaci sbírky apod.
A) Připravím nováčka ke zkoušce
A) Zúčastním se celorepublikové akce (Obrok, kurz, Žirafa apod) (nepočítá se SZ, ČZ,VZ)
A) Splním odborku „Tři orlí pera“
A) Stavba tee-pee, organizuju a koordinuju, nastudovaný návod