Skautský slib

základní přísaha pro plnoprávné členství v tzv. velké skautské rodině
– skládá se při slavnostních příležitostech (slavnostním ohni)
– osoba skládající slib, by měla být seznámena se skautskými zákony a měla by je dodržovat
– skládá se dobrovolně na základě doporučení jeho vedoucího

Slib se skládá postupným odříkáváním textu a přísahou na:
oheň (znázornění pravdy a lásky)
knihu Základy junáctví (znázornění skautingu)
českou vlajku (znázornění vlasti)
a Bibli (věřící skauti)

 

Pro světlušky
“Slibuji,
že se budu snažit hledat pravdu a lásku,
být prospěšná své vlasti
a zachovávat zákon světlušek.”

Pro vlčata
“Slibuji,
že se vynasnažím být poslušným vlčetem své smečky,
se kterou budu hledat nejvyšší Pravdu a Lásku,
že každý den vykonám dobrý skutek.”

 

Pro skautky a skauty
“Slibuji na svou čest, jak dovedu nejlépe:
sloužit nejvyšší Pravdě a Lásce věrně v každé době,
plnit povinnosti vlastní a zachovávat zákony skautské,
duší i tělem být připraven(a) pomáhat vlasti i bližním.”
Dobrovolný dodatek: K tomu mi dopomáhej Bůh.

 

Vůdcovský (činovnický) slib
“Slibuji na svou čest, jak dovedu nejlépe,
vést a vychovávat mládež mi svěřenou
v duchu skautského slibu a zákona.”