Skautský pozdrav

Mezi skautské symboly patří i skautský pozdrav, používaný především jako způsob vzdání úcty např. při vztyčování 238480vlajky, ale i jako formální pozdrav mezi sebou.
Pravá ruku s dlaní obrácenou dopředu je ohnuta v lokti a sahá k pravému rameni. Palec překryje malíček a zbylé tři prsty jsou nataženy vzhůru.
– tři vztyčené prsty pravé ruky připomínají tři věty skaustkého slibu – palec překrývající malíček značí zásadu, že silnější chrání slabšího
– kruh, který vznikne spojením palce a malíčku, symbolizuje přátelství skautů a skautek na celém světě.
(Má-li skautskou pokrývku hlavy, klobouk(čapku, lodičku či baret), ruka jde rázně k okraji klobouku.vlce
Vlčata a světlušky vztyčují pouze ukazovák a prostředník;
u vlčat je držení prstů jiné: ukazováček a prostředníček jsou vztyčeny a roztaženy jako vlčí uši, což značí ostražitost a poslušnost. Palec značí vlčácké heslo a malík a prsteníček dva body vlčáckého slibu.)

skautské podání ruky
– skauti na celém světě si podávají levou ruku, protože je blíže k srdci154239
– jde o projev přátelství
– od třech prostředních napřímených prstů odtahneš palec a malíček, poté spojíš své prsty s rukou přítele a pevně stiskneš!
-zaklesnutí malíčků nám připomíná pevné pouto